Dünya Şizofreni Derneği

06.04.2004 Yılında Şizofreni hasta yakınları gönüllü uzman doktor ve hemşireler tarafından kurulmuştur. Derneğin amacı hasta ve yakınlarının bir araya gelerek bilgi birikimlerini paylaşmaları ve dernekte şizofreni hastalara yönelik çalmalarla hastaların sosyal hayata adaptasyonlarını sağlamak, yetkilileri harekete geçirerek sosyal haklara kavuşmalarında öncülük etmektir. Ülkemizde şizofreni hastalara hizmet verecek rehabilitasyon merkezlerinin olmaması hasta yakınlarının bu derneği kurmaya mecbur kılmıştır.

 

 

 

Dünya Şizofreni Derneğimiz gönüllü çalışmalarıyla  öncü ve önder  dernek olma yolunda emin adımlarla ilerlemektedir.
Dünya Şizofreni Derneğinin temel hedefi Şizofren hastalara ve ailelerine danışmanlık hizmet vermek ve Şizofren hastalara gündüz evi modeli uygulamaktır.
Gönüllü profesyonerlerle Şizofren hastaların sosyal yaşama uyumlarını sağlayıcı faaliyetleri sürdürmek,  Şizofren hastaların hastalıklarıyla yaşamayı  ve baş etmeyi  öğreten sosyal beceri eğitimlerine öncelik vermek Dünya Şizofreni Derneğinin diğer calışmaları arasındadır.

 

Dünya Şizofreni Derneğinin amacı:

–  Şizofren hasta ve Şizofren hasta yakınlarına Şizofren hastalığı konusunda ilerleyen bilimsel çalışmaları duyurmak.

–  Ülkemizde henüz kurulamayan Şizofren hasta Rehabilitasyon Merkezlerinin ve Mesleki Rehabilitasyon merkezleri  ile sahipsiz kalan Şizofren hastalara hizmet verecek Şizofren Bakım evlerinin kurulmasında kamuoyu oluşturulmasını sağlamak.

–  Şizofren hastalara karşı Damgalanmayla Mücadele etmek. Aile bireylerinin Şizofren hastalığı konusunda bilgilendirilmesini sağlamak.

– Şizofreni hastalığına yakalanan bireylerin, özürlüler yasası kapsamında değerlendirilmesi ve sağlık, eğitim, iyileştirme, istihdam, bakım ve sosyal güvenliğine ilişkin sorunlarının çözümü ile her bakımdan gelişmelerini ve önlerindeki engelleri kaldırmayı sağlayacak tedbirleri alarak  Şizofren hastaların topluma katılımlarını sağlamak ve bu hizmetlerin koordinasyonu için gerekli düzenlemelerin yapılmasını sağlamaya yönelik kamuoyu duyarlılığı oluşturmak.

– Şizofreni hastalarının ekonomik, kültürel, sosyal, sağlık ve sportif yönden gelişmesi ile halkın yardımlaşmaya, dayanışmaya özendirilmesi ve şizofreni hastalarının bireysel, toplumsal ve kuruluşlar boyutunda dayanışma ve gelişmesine katkıda bulunmak.

– Ayrıca şizofreni engelli kişileri ilgilendiren konularda çalışmalar yapmak ve yapılan çalışmaları desteklemek, Şizofren hastalığıyla yaşamın zorluklarına kamuoyunun dikkatini çekerek toplumda 700.000 kadar olan Şizofren hastaları görmelerini, farketmelerini sağlamak.

– Şizofreni engelli kişilerin, evlerinin duvarları arasında geçen yalnız yaşamlarından veya sokaklardaki terkedilmişliklerinden kurtarılması, doğadaki her canlının ihtiyacı olan sevginin Şizofreni hastalara da verilmesi için toplumun ilgisini sağlamak.

YÖNETİM KURULU

Başkan : Aysel DOĞAN – Hasta annesi ve dernek başkanı.

II. Başkan: Dr. Aylin ÇİFTÇİ – İBB Özürlüler Müdürü

Sayman: Saliha ELBASAN – Hasta Annesi

Üye. : Psikiyatrist Dr. Adnan ÇOBAN – Memorial Center

Üye: Orman Yük.Müh. Nadir DOĞAN – Hasta yakını

BİLİMSEL KURUL

Psikiyatrist Dr. D. Adnan ÇOBAN

Dr. Aylin ÇİFTÇİ

Dr. Semra KARACA- Marmara üniversitesi Araştırma Görevlisi

 

Dünya Şizofreni Derneği

Camii Mah.Şehitler Sok.No.12

Tuzla – İSTANBUL

Telefon : 0216 446 89 32

Faks :     0216 447 46 64

E-Posta : info@dunyasizofrenidernegi.com